Verzuimcijfers bekend

Zoals altijd in januari, informeert HumanCapitalCare u graag over de verzuimcijfers van de bij ons aangesloten scholen. Het zijn de cijfers van het afgelopen kalenderjaar en deze zijn vergeleken met onze cijfers en de landelijke referentiecijfers van het vorige kalenderjaar. Hierin zijn minimale verschillen te zien. Recente landelijke referentiecijfers zijn nog niet beschikbaar; in het najaar weten we hoe deze eruit zien.

Dynamiek
Het onderwijs kenmerkt zich – net als bijvoorbeeld de zorg en de overheid – door een grote dynamiek. Zaken waar het onderwijs op dit moment mee kampt, zijn onder meer  veerkracht, flexibiliteit, groepsgrootte en leeftijd. En dat heeft in sommige gevallen zijn weerslag op de cijfers. Zo verzuimen ouderen in zowel het basisonderwijs, speciaal onderwijs als voortgezet onderwijs meer dan hun jongere collega’s (bron STAMOS). En dat terwijl in het onderwijs meer ouderen werken: in het VO is 41,4% van het onderwijzend personeel ouder dan 50 jaar en voor het ondersteunend personeel is dit zelfs 55,9%.
In het PO is 37,4% van het onderwijzend personeel en 47,5% van de ondersteunende medewerkers ouder dan 50. Voor beide sectoren geldt dat de grootste groep medewerkers (in FTE’s) 59 jaar is. (2015, bron: Onderwijs in cijfers)

HumanCapitalCare zet zich in om ook juist deze medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Verzuimcijfers tabel

Hoe staat uw school ervoor?
Via e-care kunt u de cijfers van uw eigen organisatie opvragen en deze vergelijken met de recente cijfers van uw referentiegroep. Hebt u vragen over het verzuim binnen uw organisatie of wilt u samen met een deskundige van HumanCapitalCare eens de mogelijkheden doornemen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten? Neem dan gerust contact op met het projectbureau van uw vestiging.