Verzuimcijfers 2015 in het teken van de griepgolf

In de winter van 2014/2015 is in Nederland de langste griepgolf ooit gemeten, deze duurde maar liefst 21 weken. Door deze griepgolf zijn de verzuimcijfers van de onderwijspopulatie van HumanCapitalCare over het kalenderjaar 2015 hoger dan over het kalenderjaar ervoor.

 

Het hoogtepunt van de lange griepgolf in 2014/2015 lag tussen week 2 en week 8. In deze periode gaven 1,9 miljoen mensen aan griepachtige klachten te hebben en werden huisartsen 370.000 keer bezocht in verband met griepklachten. Er waren 10.000 ziekenhuisopnames (door complicaties zoals longontsteking) en er stierven 8600 mensen meer dan normaal. Het RIVM achtte het waarschijnlijk dat deze oversterfte samenhing met de griep (bron: RIVM, oktober 2015. Feiten en cijfers, griep in de winter van 2014/2015).

 

Verspreiding via kinderen
Zoals te verwachten, was deze griepgolf van invloed op de verzuimcijfers in het onderwijs; de griep wordt immers vaak via kinderen verspreid. Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen omdat ze nog weinig immuniteit hebben -opgebouwd tegen- infecties. Tijdens de schoolperiode zijn soms hele klassen ziek. Kinderen steken hun ouders aan en die nemen het op hun beurt weer mee naar het werk (bron: De Grote Griepmeting). Natuurlijk steken de kinderen ook u en uw collega’s aan.

 

Uitsplitsing cijfers
De verzuimcijfers van de onderwijspopulatie van HumanCapitalCare zijn door deze griepgolf hoger dan over het kalenderjaar 2014. Om de invloed van deze griepgolf voor het onderwijs c.q. uw organisatie en/of school inzichtelijk te maken, hebben we er deze keer voor gekozen om de verzuimcijfers over 2015 te splitsen in de jaarcijfers, de cijfers over januari, februari en maart en de cijfers over de laatste negen maanden van het jaar.

 

Hoogtepunt in februari
In onderstaande tabel kunt u zien dat de verzuimpercentages en de ziekmeldingsfrequentie in de eerste drie maanden fors hoger liggen dan in de laatste negen maanden van het jaar 2015. Tevens valt op dat de gemiddelde ziekteduur in de eerste drie maanden van 2015 veel lager ligt dan in het volledige kalenderjaar of de laatste negen maanden van 2015.

Uit de cijfers van HumanCapitalCare lijkt het hoogtepunt van het verzuim door de griepgolf in februari te liggen.

Verzuimcijfers 2014/2015

Hoe staat uw school ervoor?
Via e-care kunt u de cijfers van uw eigen organisatie opvragen en deze vergelijken met de recente cijfers van uw referentiegroep. Hebt u daarna vragen over het verzuim binnen uw organisatie of wilt u samen met een deskundige van HumanCapitalCare eens de mogelijkheden doornemen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten? Neem dan gerust contact op met ons projectbureau.