Uitval voorkomen met bedrijfsmaatschappelijk werk

De werkdruk in het onderwijs is op veel plaatsen hoog. Hoe ga je daarmee om? Hoe voorkom je dat mensen uitvallen? Zeker voor medewerkers die al maximaal belast zijn, kunnen extra of nieuwe werkzaamheden de bekende druppel vormen. Bedrijfsmaatschappelijk werk leert mensen omgaan met bestaande situaties en kan zo uitval preventief voorkomen of verkorten, zeker als er op tijd aan de bel wordt getrokken. Dus herken de signalen van overbelasting en onderneem actie.

Groepsleerplannen maken, zorgleerlingen begeleiden, deelnemen aan werkgroepen en steeds meer administratieve verplichtingen … zomaar een greep uit de thema’s die in het onderwijs stevige uitdagingen vormen. Wat betekent dat voor u en uw school? Geeft het energie of gaat het ten koste van de reserves?

 

Wanneer gaat het mis?

Monique Remery en Louella Rondon, twee bedrijfsmaatschappelijk werkers van HumanCapitalCare: “Medewerkers in het onderwijs zijn over het algemeen gedreven mensen die vaak een stapje extra zetten. Maar op een gegeven moment wordt het te belastend, is de rek eruit. Zeker als er privé iets bijkomt – zoals rouw, een echtscheiding, mantelzorg, opvoedproblemen – of als een kind op school grenzen overschrijdt, komen mensen echt in de problemen. We zien dat steeds meer mensen al te langop hun tandvlees lopen. Het moment dat ze aan de bel trekken, is vaak te laat. Het traject van herstel duurt dan te lang.”

 

Hoe herken je overbelasting?

Belangrijk is om alert te zijn op signalen die aangeven dat u, medewerkers of collega’s overbelast raken. Maar hoe zie je dat? Monique en Louella: “Je ziet het gedrag van mensen dan veranderen. Ze reageren emotioneler, zijn sneller geïrriteerd, werken chaotischer,  hebben taken niet af, vragen meer vrij, reageren cynisch en vaak trekken ze zich terug: willen niet meer deelnemen aan werkgroepen of activiteiten en doen ook letterlijk de deur dicht. Het is dan hoog tijd om signalen serieus te nemen en in gesprek te gaan. Kijk wat iemand nodig heeft. Dat is niet altijd makkelijk te bepalen, voor sommige mensen is het lastig onder woorden te brengen wat ze nodig hebben, dat kan ook door de klacht komen.”

 

Wat kan bedrijfsmaatschappelijk (BMW) betekenen?

Monique en Louella: “BMW is gewend breed te kijken. Wat speelt er, wie ben je, waar loop je tegenaan, wat wil je bereiken? We maken duidelijk dat de omgeving meestal niet verandert, de vraag is dus: wat kan de medewerker anders doen om het probleem op te lossen?
Problemen en oorzaken zijn heel divers: van overbelasting door een zwaarder takenpakket en spanningen op de werkvloer tot stress doordat mensen niet weten hoe ze met problemen moeten omgaan. Wij nemen de medewerker bij de hand en betrekken de omgeving – dus werk en desgewenst ook privé – erbij. De balans tussen werk en privé moet goed zijn; medewerkers die overbelast zijn vergeten zichzelf: sporten schiet erbij in en voor afspraken met vrienden of creatieve bezigheden wordt geen tijd meer gemaakt. Terwijl dat de dingen zijn waar je energie van krijgt.”
BMW is laagdrempelig en voorziet zowel de medewerker als de leidinggevende van tools, handvaten om zaken aan te pakken.

 

Hoe ziet een BMW-traject eruit?

“Een BMW-traject bestaat na de gratis kennismaking (de intake) uit zo’n vijf gesprekken waarin we heel duidelijk de doelen vastleggen”, vertellen Monique en Louella. “Afhankelijk van de persoon en het probleem krijgt de medewerker advies, leeswerk, oefeningen of opdrachten. Belangrijk is dat we focussen op wat wel goed gaat en op zaken die energie opleveren. We geven medewerkers opties en laten alternatieven zien. We willen dat mensen grip krijgen op hun situatie en inzicht in hun gedrag en gedachten. Zo kan er rust ontstaan en bewerkstelligen we dat mensen weer lekker in hun vel zitten en met plezier werken. Vaak zie dat mensen dan zelf met oplossingen komen. Het is net als met een hamster in een molentje: je blijft maar doorgaan, maar soms moet je er even uit om met afstand naar jezelf te kunnen kijken. Bij iedere bijeenkomst komen we terug op de gestelde doelen.
Naast individuele trajecten geven we ook groepstrainingen zoals timemanagement of balans werk-privé. Zo’n training is meestal in een groepje met mensen die tegen dezelfde zaken aanlopen. Dat levert herkenning op (je staat er niet alleen voor, je bent niet de enige), bovendien zorgt het voor kruisbestuiving: mensen kunnen veel van elkaar leren.”

 

BMW aan tafel

BMW wordt ingezet bij verschillende problematieken. Bijvoorbeeld bij omgaan met werkdruk, problemen met leidinggevenden, leerlingen of ouders. Monique en Louella: “Daarnaast zie je dat medewerkers steeds meer zelf de regie moeten voeren over hun eigen leven – zowel privé als op het werk. Ze moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en ook voor hun loopbaanverloop: is dit nog wat ik wil? Dat vinden sommigen lastig. BMW kan dan helpen bij het stellen van prioriteiten en je leren keuzes te maken.

Juist omdat medewerkers steeds meer zelf de regie moeten nemen, voeren we onder de naam ‘BMW aan tafel’ trajecten uit waarin medewerkers onder leiding van een BMW’er zelf met oplossingen komen. Wij coachen, sturen bij, stimuleren en leveren kennis.

Een school had bijvoorbeeld veel last van agressieve ouders en vond het lastig daar op een goede manier mee om te gaan. Door met elkaar om tafel te gaan werd duidelijk welke impact het had, wat er wel goed liep en waarom. Op basis daarvan is één lijn geformuleerd die bekend is gemaakt aan ouders en waar iedereen zich aan houdt. Hierdoor hebben de medewerkers veel minder last van het probleem. Dat hebben medewerkers dan zelf bewerkstelligd en dat geeft kracht.”

 

Tip: wist u dat bedrijfsmaatschappelijk werk ook in aanmerking kan komen voor
IPAP-subsidie?