TNO: Nederlanders zitten ruim 10 uur per dag

Recent onderzoek van TNO laat zien dat Nederlanders gemiddeld 10,1 uur per dag zitten. Daarmee zijn ze koploper in Europa. Van de zittende medewerkers beweegt 19 procent tijdens een werkdag helemaal nooit.

Naast de 19 procent van de medewerkers die helemaal niet bewegen gedurende de werkdag, komt nog eens 34 procent nauwelijks van zijn plaats. Slechts 14 procent loopt af en toe een rondje of doet rek- en streksoefeningen. De overige 33 procent heeft wel een baan waarbij wordt bewogen. Schrikbarende cijfers want inmiddels is duidelijk dat niet bewegen een steeds groter arbeidsrisico wordt.

Onbewust
Veel medewerkers zijn zich niet eens bewust van de risico’s van het vele zitten. Hoewel het ook zeker hun eigen verantwoordelijkheid is, ligt er voor werkgevers een belangrijke taak om medewerkers te wijzen op de gevaren en hen te stimuleren tot beweging. Ook het ministerie van VWS stelt dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze moet worden. Als werkgever speelt u hierin een belangrijke rol: het is nu meer dan ooit van belang om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden.

Risico’s
Bij lang zitten is er een grotere kans op diabetes type ll en overgewicht en het verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden. Daarbij maakt het niet uit of iemand daarnaast veel of intensief beweegt. Een fanatieke sporter die driemaal per week intensief sport, maar verder vooral zit op het werk en thuis, loopt toch gezondheidsrisico’s. Lang zitten is daarmee een nieuw en zeker niet te onderschatten arbeidsrisico.

Handige tips
Gelukkig is dit arbeidsrisico met relatief eenvoudige middelen te beheersen. De oplossing ligt in het creëren van kleine beweegmomenten: korte momenten waarbij de intensiteit niet van belang is. Het gaat om momenten waarbij de beenspieren in actie komen omdat dit de bloedsomloop in beweging brengt. Voorlopige vuistregel van TNO is om het zitten één keer per half uur gedurende minimaal twee minuten te onderbreken. Dus loop wat vaker door de klas, neem de trap in plaats van de lift, sta op als iemand binnenkomt of wanneer je belt, telefoneer staand of loop naar een collega in plaats van te bellen of mailen, haal zelf je koffie. Ook lunchwandelen, staand vergaderen en wisselen van werkhouding zijn positief. Nog beter is om tijdens een bilateraal overleg een rondje buiten te lopen of het werk te onderbreken voor een potje dart of tafeltennis. Maar dat vraagt wel een gedragsverandering. Richt de koffiekamer in met hoge tafels, schaf zit-statafels aan voor in de vergaderruimte en stimuleer staand vergaderen. Zorg dat er een actieve cultuur ontstaat.

Informatie of workshop
Als dienstverlener op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid adviseert HumanCapitalCare u graag over de mogelijkheden. Wilt u meer weten of hebt u interesse in een workshop hierover neem dan zeker contact op met ons. Want u laat uw medewerkers toch niet zitten!