Subsidie lerend werken

Het Vervangingsfonds biedt schoolleiders in het primair onderwijs subsidie voor coaching in het grip krijgen en/of houden op het totale (ziekte)verzuim van de onderwijsinstelling. Deze subsidie ‘Lerend werken’ kan nu ook aangevraagd worden voor adjunct-directeuren.

Net als directeuren kunnen de adjunct-directeuren nu ook in aanmerking komen voor een vergoeding voor een persoonlijk coaching-on-the-job traject. Dit is gericht op de professionele ontwikkeling van de verzuimaanpak op school. Want als medewerkers op een gezonde manier en met plezier kunnen werken, nu en in de toekomst, is dat goed voor zowel de medewerkers zelf en voor de kinderen, maar ook voor de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien is grip op een goede verzuimaanpak een voorwaarde voor een financieel gezonde schoolorganisatie. De schoolleider heeft hierin een spilfunctie. Individuele begeleiding on-the-job kan de schoolleider – en daarmee ook de school – verder helpen.

2.500 euro subsidie
De subsidie Lerend Werken vergoedt 80 procent van de kosten van het coachingstraject, met een maximum van € 2.500,- per schoolleider. Daarnaast biedt het extra verdieping via een ‘lerend netwerk verzuim’: in kleine groepjes verdiepen schoolleiders zich onder begeleiding van een deskundige in het thema ‘verzuim’ en wisselen zij onderling ervaringen uit. Ook biedt de subsidie een mogelijke bijdrage voor de herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Hoe?
De schoolleider moet zelf zijn/haar leervraag en –doelen formuleren en zoekt
hier een geschikte coach bij. Bijvoorbeeld via HumanCapitalCare. De coach denkt mee, geeft feedback en helpt de schoolleider aan het (verder) ontwikkelen van specifieke kennis, vaardigheden en/of gedrag, in de eigen werkomgeving.

Voor 1 januari registreren
De subsidieregeling loopt tot en met augustus 2018. Wel dienen schoolleiders zich voor
1 januari 2018 te registreren in het Schoolleidersregister PO. Op www.schoolleidersregisterpo.nl staan de voorwaarden die hiervoor gelden.

Meer info
Wilt u meer informatie over de coachingsmogelijkheden met betrekking tot verzuim of over andere coachingsmogelijkheden zoals omgaan met digitalisering, neem dan contact op met Jitske Postma, senior adviseur arbo bij HumanCapitalCare via j.postma@humancapitalcare.nl. Voor meer info over de subsidie Lerend werken kunt u terecht op: http://www.vervangingsfonds.nl/verzuim—re-integratie/aanpak/subisidie-lerend-werken.