Stijgende trend in de verzuimcijfers

HumanCapitalCare signaleert een stijgende trend in het ziekteverzuim. Zowel in het Primair Onderwijs als in het Voortgezet Onderwijs is het (langdurig) verzuim gestegen.

 

De verzuimcijfers van HumanCapitalCare BV over het schooljaar 2014-2015 zijn bekend. De meest actuele verzuimcijfers (over kalenderjaar 2014) van de brancheorganisaties worden in november 2015 gepubliceerd. Wel heeft het Vervangingsfonds laten weten dat in hun ruwe cijfers ook een stijgende trend is waar te nemen.

In de verzuimcijfers 2014-2015 zijn de gegevens uitgezet en vergeleken met het vorige kalenderjaar en/of de referentiecijfers voor zover deze bekend zijn.

 

Uw eigen cijfers

Via e-care kunt u de cijfers van uw eigen organisatie opvragen en deze vergelijken met deze cijfers van uw referentiegroep. Mocht u daarna nog vragen hebben over het verzuim, bespreek dit dan gerust tijdens het SMO-overleg met uw bedrijfsarts.