Stiekem chronisch ziek

15 procent van de medewerkers met een chronische aandoening zoals astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten, maakt dit niet bekend bij de werkgever.

Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Fit for Work, een platform dat zich hard maakt voor de belangen van werkende chronisch zieken. Voor het onderzoek werden 500 medewerkers ondervraagd, en 251 werkgevers.

 

Geen vangnet

1 op de 7 werknemers met een chronische ziekte meldt deze niet bij zijn baas. Uit angst. Hoewel een groot deel van de medewerkers met een chronische ziekte denkt dat zijn werkgever begrip toont voor hun ziekte, meldt 15 procent van de chronisch zieke medewerkers het niet. Voor mensen die een kwaal krijgen, is geen langdurig financieel vangnet meer zoals vroeger. Daarom is het belangrijk dat ze door kunnen blijven werken.

 

‘Baas kan er niets mee’

Van de medewerkers die aangeven een aandoening te verzwijgen, ziet bijna de helft het nut van melden niet in omdat de werkgever ‘daar niets mee kan’. Bovendien zijn ze bang dat loopbaanmogelijkheden worden ontzegd of dat ze bij een reorganisatie hun baan verliezen. Maar ook schaamte voor de aandoening speelt mee.
Daarnaast zien de ‘verzwijgers’ een probleem in de steeds hogere eisen die worden gesteld aan werknemers: kunnen ze dat wel bijhouden? De helft van de medewerkers geeft aan dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd zijn met hogere eisen. 4 op de 10 werkgevers bevestigen dat.

 

Veiligheid in het geding

Door het niet melden zijn de risico’s die medewerkers lopen ook niet bekend. Dat kan riskant zijn, want als de werkgever niet op de hoogte is, kan hij ook de arbeidsrisico’s niet in kaart brengen en geen maatregelen nemen om de werknemer te beschermen en de arbeidsomstandigheden aan te passen.

 

Ondersteuningsmogelijkheden

Meer dan de helft van de medewerkers (60 procent) verwacht dat werkgevers bereid zijn aanpassingen te doen. Dit komt helemaal overeen met de opvatting hierover van werkgevers (61 procent). 17 procent van de werkgevers geeft overigens aan daar niet toe bereid te zijn.

 

Top 3 ondersteuning bij ziekte

Veel werkgevers en werknemers hebben geen kaas gegeten van ondersteuning voor chronische zieke werknemers. Er is veel onwetendheid over de mogelijkheden: 46% van de medewerkers zegt niet te weten hoe ze dit moeten aanpakken. 7 van de 10 werkgevers zeggen geen gebruik te maken van ondersteuning om medewerkers met een chronische aandoening aan het werk te houden. De werkgevers die zeggen wél behoefte te hebben aan ondersteuning willen graag informatie over de relatie tussen aandoening en werkmogelijkheden (50 procent), coaching van de werknemer met een chronische aandoening (38 procent) en begeleiding door bedrijfsarts of psycholoog van de werknemer in kwestie (43 procent).

 

Hulp van collega’s

En hoe zit het met de bereidheid van collega’s om werk op te vangen? Meer dan de helft van de medewerkers (55 procent) verwacht dat collega’s flexibel zijn om een deel van de werkzaamheden over te nemen van een collega met een chronische aandoening, tegenover 57 procent van de werkgevers. 1 op de 5 werkgevers is beducht dat collega’s bang zijn voor een hogere werkdruk als iemand een chronische aandoening krijgt, onder werknemers ligt dat getal nog hoger (35 procent).