Steeds meer jongeren met een burn-out

Werkstress is voor veel organisaties en onderwijsinstellingen een groot probleem. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat werknemers van 30 t/m 34 jaar op dit moment de grootste risicogroep vormen; met het hoogste aantal burn-outgevallen en het meeste verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting. Preventief aan de slag gaan is de meest effectieve oplossing.

Ongeveer een miljoen mensen heeft last van werkstress en 1 op de 7 heeft het gevoel tegen een burn-out aan te lopen. Onder jongeren is arbeidsongeschiktheid zelfs in 75 procent van de gevallen te wijten aan psychische klachten.

Oorzaken en omgang
Redenen waarom met name jongwerkenden volgens TNO een risicogroep vormen, zijn: emotioneel zwaar werk, ongewenste omgangsvormen zoals pesten en hoge taakeisen. Ook laat deze groep vaker problemen zien op de balans werk-privé.
Werkstress is niet altijd te voorkomen. Kortdurende stress is ook niet erg, maar langdurige stress wel. Vooral belangrijk is hoe je ermee omgaat. Zorgen voor voldoende energiebronnen zoals sociale steun, autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden is een must. Daarnaast is herkenning wanneer de grens wordt overschreden essentieel. Maar hoe doe je dat?

Hoe herken je stresssignalen
Weet je waar medewerkers blij van worden, hoe hun thuissituatie eruitziet, wat hun energiebronnen zijn? En ben je in staat stresssignalen te herkennen: is iemand vaker te laat of plotseling onverzorgder, kan hij zich niet goed concentreren, is het werk niet af, is de medewerker vaak kortaf, heeft hij veel hoofdpijn, mijdt hij contact? Dat zijn allemaal signalen dat er iets aan de hand kan zijn. Signalen kunnen zich openbaren op cognitief, emotioneel of fysiek niveau en in gedrag. Is dat het geval, ga dan het gesprek aan met je medewerker of collega. En denk niet: kan ik dat wel vragen?

Ga in gesprek
In een persoonlijk gesprek kunnen de oorzaken van stress naar voren komen. Is de stress werkgerelateerd bijvoorbeeld door te veel of te zware taken of wordt de medewerker gepest? Stress kan ook worden veroorzaakt door (de combinatie met) de thuissituatie, leefgewoonten of het karakter. Probeer de oorzaken te achterhalen, spreek met uw medewerker of collega over uw zorgen en kijk samen of er oplossingen zijn. Wees daarbij een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.

Workshop Bij twijfel doen!
HumanCapitalCare verzorgt workshops en trainingen waarin organisaties duidelijkheid, uitleg en een stappenplan krijgen voor het (h)erkennen en bespreekbaar maken van stresssignalen. Voor medewerkers hebben we een eigen aanpak. Bijvoorbeeld een persoonlijk energieplan waarmee zij inzicht krijgen in hun eigen weerbaarheid. Ook bieden we een workshop die inzicht geeft in stresspatronen en hoe je daarmee omgaat; lees meer hierover in het volgende artikel. Wilt u meer weten over ons aanbod? Neem dan contact op met ons. We helpen u graag.