Scholen die investeren in leraren scoren beter

Scholen die een groter gedeelte van hun budget uitgeven aan hun personeel, scoren beter dan scholen die dat niet doen.

 

Leerlingen van scholen die meer geld investeren in hun docenten, doen het beter dan scholen die dat niet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws naar de eindexamenresultaten van Nederlandse scholen. In het onderzoek krijgen alle middelbare scholen een rapportcijfer op basis van de eindexamencijfers van de scholieren.
Middelbare scholen in Nederland geven gemiddeld 78,1 procent van hun budget uit aan hun personeel. Hoe minder een school uitgeeft aan docenten, hoe slechter de leerlingen presteren tijdens de examens.

 

Mooi gebouw zegt niets over kwaliteit
Onderwijssocioloog Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht stelt in het artikel van RTL Nieuws dat de leraar die voor de klas staat veel belangrijker is voor de kwaliteit van het onderwijs dan mooie gebouwen of dure computers. De resultaten tonen volgens hem aan dat schoolbestuurders beter geld kunnen investeren in goede leraren dan in dure apparatuur of mooie gebouwen. Een rapport van de onderwijsinspectie toonde onlangs ook al aan dat er geen verband is tussen de staat van het materiaal dat op een school wordt gebruikt en de beoordelingen door de inspectie.

 

Minder lesuren is beter voor onderwijs
Scholen die meer geld aan hun personeel uitgeven, hebben vaker bevoegde docenten voor de klas. Scholen die meer bevoegde docenten voor de klas hebben staan, scoren beter.
Investeren in docenten kan ook door meer tijd te bieden voor zelfontwikkeling en werken aan onderwijsvernieuwing. Dat maakt het vak van docent aantrekkelijker én leidt tot beter onderwijs stelde Paul Rosenmöller in Trouw.

Volgens Rosenmöller moet niet iedere leerling precies hetzelfde onderwijs aangeboden krijgen. Beter en meer gepersonaliseerd onderwijs dat aansluit bij de talenten van leerlingen is het doel. Veel leraren zijn tot verandering en verbetering bereid, stelt dit artikel, maar vinden er simpelweg de tijd niet voor. Kritisch kijken naar het aantal uren dat docenten voor de klas staan en investeren in docenten leidt tot beter onderwijs en tot betere schoolprestaties.