Richtlijnen medisch handelen op scholen

Mag je als leerkracht medische handelingen uitvoeren? Die discussie loopt al langer. Inmiddels hebben de ministeries van Volksgezondheid (VWS) en Onderwijs (OCW) een heldere factsheet uitgebracht. En als aanvulling daarop is afgelopen voorjaar een Stappenplan verschenen. Hieruit wordt duidelijk dat het uitvoeren van medische handelingen door leerkrachten wordt afgeraden.

 

Op de site arbocatalogus.nl is te lezen dat de ministeries van VWS en OCW een factsheet hebben uitgebracht met daarin een overzicht van (juridische) mogelijkheden voor een PO-school om leerlingen medische zorg te geven.

 

De documenten zijn gericht op diabetes maar de beschrijvingen zijn ook van toepassing op andere aandoeningen. Bijvoorbeeld het toedienen van sondevoeding of het vervangen van een sonde.

 

Vier opties
In het factsheet is te lezen dat er vier mogelijkheden zijn voor diabeteszorg op een school.

  1. Diabeteszorg door reguliere zorgprofessionals;
  2. Het onderwijspersoneel dat beroepsmatig zorgtaken verleent ‘in opdracht’ diabeteszorg;
  3. De ouders van het kind verlenen zélf de diabeteszorg;
  4. Het onderwijspersoneel, optredend als privépersoon, verleent de diabeteszorg.

 

Optie vier afgeraden
De Redactieraad van de Arbocatalogus PO vindt de eerste drie mogelijkheden sterk te prefereren boven de inzet van onderwijspersoneel als privépersoon. Een betrokkenheid van het onderwijspersoneel optredend als privépersoon bij deze zorg is een niet-wenselijke situatie. De onderwijsprofessionals zijn immers niet toegerust en geschoold in dit soort medische handelingen, de uitzonderingen daar gelaten. Daarom raden zij mogelijkheid vier (het verlenen van diabeteszorg door onderwijspersoneel als privépersoon) af.
In het bijgevoegde document wordt een uitgebreidere beschrijving gegeven van deze door de Redactieraad van de Arbocatalogus gemaakte afweging.

 

Natuurlijk moet onderwijspersoneel wél handelen als er sprake is van een acute levensbedreigende situatie. Dat geldt namelijk voor iedere burger, en het nalaten van die hulp bij levensgevaar is strafbaar.

 

Stappenplan
Op basis van deze factsheet hebben o.a. de PO-Raad en de Diabetesvereniging Nederland een stappenplan uitgebracht dat ook voor andere medische handelingen van toepassing is. Meer weten? Lees hier het stappenplan Diabeteszorg in het primair onderwijs.