Praktische site over veilige praktijklokalen

De veiligheid van praktijklokalen vraagt permanente aandacht. Hoe makkelijk is het dan als je op een website heel veel praktische informatie bij elkaar vindt? Zoals op www.veiligepraktijklokalen.nl/pro/.

 

Op de site vindt u onder meer:

 

 • Stap-voor-stap handleidingen voor de bediening van verschillende soorten elektrisch gereedschap en machines in de vorm van instructiekaarten voor leerlingen. De kaarten zijn bedoeld als geheugensteun voor leerlingen en bevatten chronologisch de stappen bij het gebruik. Er zijn onder andere checklists voor het lokaal, geluid en voor machines en apparaten.
 • Checklists voor lokalen en machines waarmee u periodiek kunt beoordelen of het praktijklokaal en gebruikte apparatuur veilig genoeg zijn.
 • Informatie over Arbowet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor een praktijklokaal extra van belang zijn, zoals:
  • Machineveiligheid bij levering, tijdens gebruik en onderhoud.
  • Lay-out machinale (houtbewerkingsmachines) en vrije ruimte rond machines en werktafels.
  • Keuring en CE-markering.
  • Houtstof, lasrook, schadelijk geluid.
  • Groepsgrootte en begeleiding: criteria van toepassing op het aantal leerlingen in een praktijklokaal.
  • Sociale veiligheid: gedragskenmerken jongeren, ontwikkeling van hun brein, gevolgen leidinggeven.
  • Als er toch wat gebeurt: EHBO, aansprakelijkheid, WA-verzekering.

 

De website is ontwikkeld door het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs (een samenwerkingsverband van ruim 160 praktijkscholen) in samenwerking met Voion, de arbo-organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs.

 

Meer weten
Voor de veiligheid van uw praktijklokaal kunt u ook altijd advies inwinnen bij de arbodeskundige en/of veiligheidskundige van HumanCapitalCare. Deze kan u assisteren en adviseren over maatregelen om zo de veiligheid in uw praktijklokalen te garanderen.