Praktijklokalen onder de maat

Praktijklokalen onder de maat

Enkele tientallen scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zijn hardnekkig als het gaat om de veiligheid in de praktijklokalen. De veiligheid bij het leren werken met machines was in 64% van de gevallen nog steeds niet in orde.

68 van de 107 geïnspecteerde schoollocaties bleken bij herhaalde controles van de Inspectie SZW de zaken nog steeds niet voor elkaar te hebben. De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige arbeidsmiddelen. Daarnaast waren sommige praktijklokalen onvoldoende veilig ingericht of werden de leerlingen en docenten blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. In verband met de overtredingen zijn stilleggingen en boetes opgelegd.

Manco’s
Van de in totaal 208 overtredingen hadden 142 overtredingen (72%) te maken met onvoldoende afscherming van bewegende delen van machines of het volledig ontbreken van veiligheidsvoorzieningen. Vooral de gevaren van beknelling door bewegende delen bleken veel scholen nog steeds te onderschatten. Daarnaast was bij 16 schoollocaties (8% van de overtredingen) de veiligheid rond de machines onvoldoende doordat de arbeidsplaats niet veilig was ingericht, machines niet waren geaard of beveiligd of er valgevaar was door het ontbreken van hekwerken. Bij 33 van de overtredingen (16%) was er sprake van blootstelling aan gevaarlijke stoffen door het ontbreken of niet aangesloten zijn van afzuiginstallaties bij houtbewerkingsmachines en soldeertafels. Wilt u nagaan of de veiligheid in uw praktijklokaal in orde is? Dan kan de arbodeskundige en/of veiligheidskundige van HumanCapitalCare u assisteren en adviseren over maatregelen om zo de veiligheid in uw praktijklokalen te garanderen.