Mogen scholen medische handelingen uitvoeren?

Mogen scholen medische handelingen uitvoeren ?

Is een leerkracht wettelijk bevoegd om injecties te geven? Er bestaat nogal wat verwarring over de bevoegdheid van medisch handelen op school, stelt de Arbocatalogus voor het primair onderwijs.

 

Een recent rapport op verzoek van het ministerie van OCW door het Nederlands Jeugd Instituut constateert dat er in Nederland wettelijk gezien weinig ruimte is voor medisch handelen op school. Zo is een leerkracht dus wettelijk niet bevoegd om injecties te geven. Zelfs als een leerkracht daarvoor een ‘opdracht’ krijgt van een arts, mag dat alleen maar wanneer die arts ‘toezicht’ en ‘tussenkomst’ kan garanderen. Dat betekent dat de arts lijfelijk in de buurt moet zijn en in ieder geval onmiddellijk ter plaatse moet kunnen zijn. Dat is in de meeste situaties geen realistische optie. Ook als schoolpersoneel de handeling op verzoek van de ouders uitvoert, is het wettelijk gezien in overtreding. Aldus het rapport. Verder stelt het rapport dat het Modelprotocol medisch handelen op scholen, dat is opgesteld door de PO Raad, onjuistheden bevat, zo meldt de Arbocatalogus PO.

 

Probleem bij passend onderwijs

Dit is een probleem, zeker tegen de achtergrond van passend onderwijs. Momenteel zijn de ministeries van Volksgezondheid en van Onderwijs in overleg om te bezien welke juridische (on)mogelijkheden er zijn. Zodra daarover duidelijkheid is, wordt dat in de Arbocatalogus PO vermeld. De Redactieraad van de Arbocatalogus voor het primair onderwijs adviseert om tot het moment dat daar duidelijkheid over ontstaat, geen medische handelingen te (laten) verrichten door personen die daarvoor niet medisch bevoegd zijn.

 

Wilt u meer lezen?

Meer informatie leest u in de Arbocatalogus PO bij het arbeidsrisico Medisch handelen/medicijnverstrekking. Het rapport is ook te downloaden. Rapport: Diabetes en primair onderwijs. Een verkenning van toegang en medisch handelen in enkele Europese  landen en de VS, 2014. (Vanaf bladzijde 13, 2.1 Situatie in Nederland).