Medewerkers PO tevreden over baan

Bijna 80 procent van de leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse van het arbeidsmarktplatform PO.

De mensen in het primair onderwijs zijn het meest te spreken over de inhoud van het werk, de samenwerking met collega’s en de mate van zelfstandigheid. Wel blijven er enkele aandachtspunten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de tevredenheid over de carrièreperspectieven zoals beloning en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Ook de hoeveelheid werk, de emotionele belasting van het werk en de werkdruk blijven een punt
van aandacht.

De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs (De arbeidsmarkt in beeld), is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO en gaat onder meer in op tekorten aan leraren, diversiteit, strategisch HRM-beleid, professionalisering en samenwerking. De volledige analyse is te vinden op http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl.