Mannen in hoger onderwijs willen tot bijna 67ste werken

Werknemers in het onderwijs willen gemiddeld tot 64,3 jaar doorwerken. Dat is bijna anderhalf jaar meer dan het gemiddelde over alle werknemers. Zo is te lezen op de website van het CBS.

De leeftijd waarop men wil stoppen met werken in het onderwijs is het hoogst bij mannen in het hoger onderwijs: 66,8 jaar. Deze gegevens komen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 van CBS en TNO.

Verschil per type onderwijs
De leeftijd tot waarop werknemers in het onderwijs door willen werken, verschilt per onderwijstype. In het primair onderwijs wil men gemiddeld tot 63,7 jaar doorwerken, in het voortgezet en middelbaar onderwijs een half jaar langer, en in het hoger onderwijs tot net na het 65ste levensjaar.

Mannen willen langer doorwerken dan vrouwen
Mannelijke werknemers willen langer doorwerken dan vrouwen. Dat geldt in het onderwijs (1,8 jaar langer) sterker dan gemiddeld (0,9 jaar). In het hoger onderwijs is het verschil het grootst: mannen willen tot 66,8 jaar doorgaan, bijna 3½  jaar langer dan vrouwen. In het hoger onderwijs werken ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

Ouderen langer aan de slag
De hogere leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken, hangt samen met de gemiddelde leeftijd in het onderwijs. Deze was 43 jaar in 2015, drie jaar hoger dan gemiddeld in alle sectoren.
Oudere werknemers willen tot op een latere leeftijd aan de slag blijven dan jongere werknemers. In het onderwijs hebben jongere werknemers wel een hogere leeftijd voor ogen om te stoppen dan in andere sectoren. De 25- tot 35-jarigen in het onderwijs denken tot 63,8 jaar door te werken, een jaar langer dan gemiddeld. Op hogere leeftijden nemen de verschillen in verwachte doorwerkleeftijden tussen onderwijs en de rest af.

Niet alleen docenten willen lang doorwerken
Hoogleraren en andere docenten in het hoger onderwijs willen het langst doorwerken, tot 66,5 jaar. Ook andere beroepsgroepen in het onderwijs willen lang doorwerken. Zo verwachten managers pas na hun 65ste te stoppen.

Inschatting
De leeftijd waarop men wil stoppen met werken, is een inschatting van de huidige werknemers en niet de werkelijke pensioenleeftijd. Die was in 2015 in het onderwijs gemiddeld 63,6 jaar, dit is juist iets onder het gemiddelde van alle werknemers (64,4 jaar).