Kwart van de starters in onderwijs stopt

Kwart van de starters in onderwijs stopt

Een kwart van de startende docenten verlaat het onderwijs alweer binnen een paar jaar. Hoge werkdruk in combinatie met te weinig begeleiding zijn daar debet aan.

Meteen na je afstuderen lesgeven aan een volle klas, met probleemleerlingen en veeleisende ouders… het gebeurt. De aansluiting van opleiding naar praktijk kan in veel gevallen beter. En begeleiding is cruciaal.

63 procent denkt aan stoppen
Startende docenten in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs vinden het werk in de klas leuk, maar toch denkt 63 procent weleens aan stoppen en een kwart geeft er binnen vijf jaar de brui aan, blijkt uit de enquête die de jongerenafdeling van de Algemene Onderwijsbond (AOb) hield onder ruim 800 starters. Over een paar jaar bereiken veel leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Als de trend van de uitvallers doorzet, ontstaat in 2020 een tekort van ongeveer 5.000 docenten in het basisonderwijs.

Begeleiding cruciaal
Redenen waarom nieuwkomers afhaken, zijn: de werkdruk, de vele bijkomende taken, leerlingen die speciale zorg vereisen en het lage salaris. Ook het gebrek aan (goede) begeleiding speelt een grote rol. Ongeveer 40 procent van de beginnende leerkrachten zegt slecht voorbereid te zijn op hun eerste jaar voor de klas. Meer dan 90 procent van de ondervraagden geeft aan behoefte te hebben aan begeleiding in het eerste jaar.

Subsidie
Enerzijds dient er dus gewerkt te worden aan overvolle klassen, volle roosters en de werkdruk die dat met zich meebrengt. Anderzijds is goede begeleiding een must. Reden waarom het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de komende jaren veel geld investeert. Een deel van het geld gaat naar initiatieven om de aansluiting van pabo’s en lerarenopleidingen met de praktijk te verbeteren. Een ander initiatief van het ministerie van OCW is subsidie voor samenwerkende lerarenopleidingen en scholen in het voortgezet onderwijs. Het betreft een driejarig regio-specifiek begeleidingsarrangement waarvoor 2.000 euro subsidie per deelnemende beginnende leraar te vergeven is.
Meer informatie vindt u op www.werkeninhetonderwijs.nl.