Helft medewerkers heeft nog nooit ontruiming geoefend

Bijna de helft van de Nederlanders heeft nog nooit een ontruiming geoefend op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1.000 werkenden* naar de veiligheid op de werkvloer. Daarnaast weet ongeveer een derde niet waar de EHBO-koffer ligt, waar de brandblusser hangt of wie de BHV’er is.

 

Brand, giftige stoffen, een bommelding… om verschillende redenen kan een ontruiming nodig zijn. Toch weten veel ondervraagde werknemers (32 procent) niet of niet zeker of er wel een ontruimingsplan is op hun werkvloer. Daarin moet staan wie op welk moment welke taken heeft. Ook zijn er plattegronden met daarop de brandblussers, in welke volgorde er ontruimd wordt en wat de vluchtroutes en verzamelplaatsen zijn. Met een oefening blijkt waar manco’s in het plan zitten.

Ontruimingsplan of niet, zo’n 45% heeft volgens eigen zeggen in ieder geval nog nooit een ontruimingsoefening meegemaakt. Alarmerende cijfers, zeker als je weet dat het volgens de Arbowet verplicht is een ontruimingsplan te hebben en het minstens één keer per jaar geoefend moet worden.

 

EHBO, brandblusser en BHV’ers
Met de kennis over de EHBO-koffer en brandblusser is het niet veel beter gesteld. En dat terwijl de levens van collega’s op het spel kunnen staan. In beide gevallen weet ongeveer een derde niet eens waar ze die kunnen vinden. Het lijkt erop dat werknemers in de praktijk sterk leunen op het idee dat er BHV’ers aanwezig zijn ‘die het allemaal wel weten’. Toch heeft 34 procent geen idee wie die BHV’ers dan zijn.

Een EHBO-koffer moet vanuit elke werkplek binnen 30 seconden bereikbaar zijn. Het aantal en de soort brandblussers moet bepaald worden aan de hand van uitgebreide risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), maar volgens NEN 4001 mag de loopafstand tussen de brandblussers niet groter zijn dan 20 meter. Bovendien moet de locatie duidelijk aangegeven worden. Hoeveel BHV’ers nodig zijn, is per bedrijf verschillend en als het goed is, vastgelegd in de RI&E.

 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of hebt u behoefte aan ondersteuning? HumanCapitalCare heeft een eigen opleidingsinstituut met gecertificeerde adviseurs/instructeurs die u precies kunnen vertellen wat in uw situatie van belang is. Neem contact op met René Veldscholten via r.veldscholten@humancapitalcare.nl of 053 – 750 43 35.

 

*Het onderzoek is in opdracht van Manutan in november 2015 uitgevoerd onder 1000 respondenten in verschillende leeftijdscategorieën, werkzaam bij kleine, middelgrote en grote bedrijven in Nederland.