Hardlopen tegen burn-out

Werkstress en psychosociale klachten zijn in veel beroepen – en zeker in het onderwijs – een valkuil. Steeds meer mensen kampen met een burn-out. Recent onderzoek van de Radboud Universiteit toont aan dat beweging een goede remedie is tegen werkgerelateerde klachten. Werknemers die een jaar lang dagelijks minstens een half uur per dag flink bewegen, voelen zich minder uitgeput of vermoeid.

 

Aan het onderzoek deden ruim 2000 fulltime medewerkers met een zittend beroep mee – geselecteerd uit een bestand van onderzoeksinstituut TNO. Zij werden met een tussenpoos van een jaar twee keer bevraagd over hun werkbeleving en de mate van beweging. De onderzoekers vonden een relatie tussen afnemende werkgerelateerde vermoeidheidsklachten en meer bewegen, maar ook het omgekeerde: werknemers die in de loop van het jaar hoger scoorden op vermoeidheid, bewogen ook minder.

 

Patroon doorbreken

Bent u moe of gestrest? Grote kans dat u dan geen zin hebt om van de bank te komen en te gaan rennen. Radboud-onderzoeker Juriena de Vries: “Hoewel het voor mensen met werkgerelateerde vermoeidheidsklachten juist goed is om te bewegen, lijkt het tegelijkertijd moeilijker voor hen om dit te doen.” Vermoeidheid zorgt ervoor dat mensen minder bewegen, terwijl dat juist het medicijn kan zijn. Daarmee lijkt er een soort neerwaartse spiraal te ontstaan. Dus ook al hebt u het druk of kunt u zich nergens toe zetten, juist dan is het verstandig om de loopschoenen aan te trekken. Lichaamsbeweging verlaagt namelijk de stresshormonen cortisol en adrenaline. Tegelijk heeft bewegen een positief effect op de werking van het ‘geluksstofje’ serotonine en de hoeveelheid dopamine in de hersenen; beide hebben invloed op onze stemming. Daarnaast verbetert lichaamsbeweging de fysieke fitheid, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.

 

Afname werkstress

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de groep die in dat jaar meer is gaan bewegen, de werkstress flink zag afnemen. Dat komt waarschijnlijk door een mix van psychologische en lichamelijke effecten, vermoedt de Vries. Mensen die na een jaar juist meer vermoeidheidsklachten hadden, deden daardoor minder aan sport. Een gebrek aan lichaamsbeweging en burn-outklachten kunnen elkaar dus versterken. Of het minder bewegen oorzaak of gevolg van de vermoeidheid is, kan uit het Nijmeegse onderzoek niet worden afgeleid. Hoewel een ander recent onderzoek (van het UMC Groningen) stelt dat niet met een burn-out iedereen baat heeft bij lichaamsbeweging, is de algemene teneur toch dat bewegen voor het overgrote deel van de mensen een positieve invloed heeft.

 

Rennen met Bram

De Nijmeegse onderzoekers gaan nu kijken of een hardloopprogramma helpt om de werkgerelateerde vermoeidheidsklachten te verminderen. Psychiater, schrijver en hardloper Bram Bakker introduceerde in Nederland de runningtherapie en schreef er boeken over. Hij stelt dat het een effectieve manier is om succeservaringen te genereren, depressieve gevoelens te verminderen en vertrouwen in het eigen kunnen te verbeteren.

 

Objectieve maat voor burn-out

Recente cijfers zijn er niet, maar in 2011 had 1 op de 8 werknemers een burn-out, dat waren 900.000 werknemers. Burn-outklachten komen relatief veel voor bij werknemers met een hoge werkdruk en bij werknemers die weinig sociale steun van collega’s en leidinggevenden ontvangen. Sinds een paar jaar is het mogelijk om burn-out vast te stellen in de hersenen via EEG-veranderingen die uniek zijn voor een burn-out, daarmee is een objectieve maat gevonden voor de diagnose. Nijmeegse onderzoekers van de Radboud Universiteit ontdekten dit. Dezelfde universiteit berichtte ook dat de meeste burn-outpatiënten goed herstellen, maar dat dit soms langzaam gaat en er na twee jaar nog steeds restklachten kunnen zijn. Een deel van de burn-outpatiënten keert niet meer terug in de oorspronkelijke functie omdat het werkgeheugen aangetast is. Het is goed om hier rekening mee te houden bij de re-integratie. Ongeveer een kwart van de mensen met een burn-out blijft lasthouden van aandachts-en concentratieproblemen en werkt na twee jaar nog steeds .

 

Werkstress! Wat doen we eraan?

HumanCapitalCare organiseert op 16 november aanstaande – in het kader van de week van de werkstress – voor haar klanten het evenement Werkstress! Wat doen we eraan? Bedoeld voor HR-verantwoordelijken en met een inspirerende sessie van prof.dr. Schaufeli. Meer informatie? Neem gerust contact op met uw accountmanager.