Daling burn-outklachten in onderwijs

Het aantal burn-outklachten in het onderwijs is het afgelopen jaar flink gedaald, zo meldt de Algemene Onderwijsbond.

 

Uit de onlangs verschenen Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS blijkt dat 18 procent van het onderwijspersoneel in 2015 te maken had met burn-outverschijnselen, tegen 21 procent in 2014. Na jaren van een geleidelijke stijging is dit een forse daling. Hiermee zit het onderwijs weer op het niveau van 2011. Ook in andere sectoren zijn de burn-outklachten gedaald, maar nergens zoveel als in het onderwijs.

Tabel burn-outklachten

 

Oorzaken van de daling

Volgens onderzoekers zijn de positieve cijfers te wijten aan de daling van het aantal ouderen in de beroepsgroep en omdat minder mensen in het onderwijs zich zorgen maken over hun baan. Ook zijn er minder reorganisaties geweest die altijd voor veel stress zorgen.
Daarnaast waren er veranderingen te zien waardoor het werk emotioneel minder zwaar wordt. Zo gaf het onderwijspersoneel aan dat ze zich vaker gesteund voelden door de leidinggevende en was er een stijging van het percentage mensen dat zegt nooit emotioneel betrokken te raken bij hun werk. Dat draagt sterk bij aan de afname van burn-outklachten.

 

Burn-out in vergelijking met andere beroepen

Ondanks de sterke verbetering van de cijfers, blijft het onderwijs vooroplopen in burn-outklachten ten opzicht van andere beroepen.

Burn-out sectoren

 

Daling in voortgezet onderwijs?

Of het bovenstaande beeld ook geldt voor het voortgezet onderwijs blijkt in het najaar. Op verzoek van Voion splitst TNO de resultaten van de NEA 2015 uit voor het voortgezet onderwijs. De resultaten hiervan publiceert Voion in het najaar van 2016. Bij de uitsplitsing worden de volgende zaken met elkaar vergeleken:

  • Het hele onderwijs met alle sectoren.
  • Het voortgezet onderwijs met het overige onderwijs.
  • Docenten in het VO met al het niet onderwijzend personeel in het VO.