Dag van de leraar

5 oktober is het Dag van de Leraar, de Nederlandse variant van de internationale World Teachers’ Day. De Dag van de Leraar valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs. Op en rond deze dag worden tal van activiteiten voor leraren georganiseerd.

 

Verkiezing Leraar van het Jaar 2016
In Nederland wordt op deze dag de docent van het jaar bekendgemaakt. De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, die jaarlijks leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren oproept hun favoriete leraar op te geven.

 

Bekroning voor vakmanschap
Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar is kwaliteiten van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en bespreekbaar te maken, het leraarschap op een positieve manier in beeld te brengen en kwaliteit in de beroepsgroep bespreekbaar te maken. De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt zich daarom op die leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven en kunnen gaan en die weten te inspireren. De titel ‘Leraar van het Jaar’ is dan ook een erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel.