Controle Inspectie op aanpak van agressie

Bijna een kwart van de werknemers in Nederland – ruim 1,6 miljoen mensen – krijgt met agressie en geweld te maken. Dit is een belangrijke bron van werkdruk en kan leiden tot werkstress en verzuim. Vandaar dat de Inspectie van SZW onderwijsinstellingen gaat bezoeken om te kijken of er voldoende gedaan wordt om het risico op agressie en geweld tegen te gaan. Ook uw school kan aan de beurt komen.

 

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld of een combinatie daarvan. De wet noemt deze factoren Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht om deze zaken aan te pakken. Werkgevers en werknemers moeten hiervoor samen  aan de slag, eventueel met deskundige hulp.

 

Bezoek van de inspectie
De Inspectie SZW controleert of uw onderwijsinstelling genoeg doet tegen werkstress. Tot 1 februari 2017 kan uw school bezoek krijgen van de Inspectie. Er wordt vooral gekeken of uw school voldoende doet om het risico op agressie en geweld tegen te gaan. Daarbij gaat het om verbale, fysieke en psychische agressie.

 

Handig hulpmiddel
Met de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag kunt u uw school voorbereiden op een mogelijk bezoek van de Inspectie. Met deze tool kijkt u als het ware door de bril van de inspecteur naar uw eigen organisatie. Ook vindt u hier een handige actiepuntenlijst.
Kijk op http://werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl/.

HumanCapitalCare voert voor onderwijsinstellingen regelmatig verdiepende onderzoeken uit zoals medewerkerstevredenheidsonderzoeken om zo de PSA in kaart te brengen. Neem voor informatie vrijblijvend contact op met ons.