CNV: Ook leraar slachtoffer van pesten

CNV: Ook leraar slachtoffer van pesten

Op 31 procent van de basis- en middelbare scholen worden leraren gepest, blijkt uit een enquête van de vakbond CNV Onderwijs onder 4262 leraren in het basis- en middelbaaronderwijs. Didactief berichtte over de gevolgen en mogelijke oplossingen.

Voornamelijk leerlingen pesten hun docent. Maar ook ouders, collega’s en de directie doen eraan mee. Ze sturen haatmails, intimideren of bellen leraren op vreemde tijdstippen thuis op. Verder komen roddelen, buitensluiten, informatie achterhouden en twijfelen aan de professionele integriteit voor.

Meer pesterijen op openbare scholen
Oudere leerkrachten hebben meer last van pesten en ook onderwijsondersteunend personeel heeft er relatief vaak mee te maken. Volgens de enquête komt het pesten van leraren op openbare scholen meer voor dan op bijzondere scholen. Een verklaring daarvoor is er volgens het CNV (nog) niet. Opvallend is dat – ondanks het vele pesten – 95 procent van de ondervraagden zich redelijk veilig of veilig voelt op school. Volgens CNV Onderwijs-voorzitter Helen van den Berg komt dit doordat leerkrachten in hun omgeving genoeg steun vinden, vooral bij collega’s. Slechts een beperkt deel van alle scholen (11 procent) heeft een pestprotocol voor leraren. Vakbond CNV Onderwijs pleit dan ook voor meer pestprotocollen voor leraren en bovendien een integrale aanpak voor leerlingen en leerkrachten.

Verruwing als oorzaak
Belangrijke oorzaak van het probleem is, aldus Van den Berg, de verruwing van de samenleving. Gezagsdragers als ambulancepersoneel en politieagenten krijgen ook niet meer het oude respect.

Letterlijk ziek van pesten
Ook uit een enquête van Didactief en Regioplan kwam het pestgedrag van teamleden naar voren. Didactief berichtte in een artikel begin dit jaar dat pestgedrag vaak leidt tot stress en slapeloosheid bij het slachtoffer en dat pesten uiteindelijk grote gevolgen kan hebben: een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en depressie. Bovendien beïnvloedt pesten de productiviteit: werknemers die gepest worden gaan met tegenzin naar school of melden zich ziek. Pestgedrag kan bovendien de sfeer onder druk zetten voor het hele team omdat iedereen er een rol in heeft. Naast pesters en slachtoffers heb je meelopers en toeschouwers. Die kunnen gezondheidsklachten ontwikkelen vanwege schuldgevoelens.

Gevecht aangaan
Voor leidinggevenden is het lastig pesterijen te signaleren. Het gebeurt vaak stiekem, slachtoffers zoeken vaak pas laat hulp en leidinggevenden weten niet altijd hoe ermee om te gaan. Belangrijk is om het bespreekbaar te maken en te investeren in het team, bijvoorbeeld door trainingen in conflicthantering of leiderschap te bieden. Ook controle is belangrijk, met een goed beleid, een vertrouwenspersoon en een gedragsprotocol. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er minder gepest wordt als alerter beleid is.
Wilt u meer weten over trainingen conflicthantering, assertiviteit of effectief leiderschap, neem dan gerust contact op met HumanCapitalCare.