Bel-inspectie naar RI&E's

Bel-inspectie naar RI&E’s

Na een succesvolle pilot gaat de Inspectie SZW in 2015 ‘bel-inspecties’ uitvoeren naar de preventiemedewerker en de RI&E.

Het aantal inspecties en onderzoeken van Inspectie SZW neemt dit jaar vanwege bezuinigingen af van 17.500 naar 16.000. In plaats daarvan vinden meer bel-inspecties plaats naar de aanwezigheid van de preventiemedewerker en de RI&E. Heeft u geen preventiemedewerker en/of RI&E? Dan onderzoekt de Inspectie SZW uw onderwijsinstelling nader. En komt u de kernbepalingen van de arbozorg niet na? Dan volgt een herinspectie. Op deze manier vindt er selectiever onderzoek plaats naar bedrijfsongevallen en klachten of tips over arbeidsomstandigheden.