Werkstress het hoogste in het onderwijs

Werkstress het hoogste in het onderwijs

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkstress. In het onderwijs ligt dit echter een stuk hoger: werkstress is hier in de helft van de gevallen de oorzaak van verzuim. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in deze sector. Wat kunnen werkgevers en werknemers zelf doen om werkstress te verminderen?

De campagne van minister Asscher (Sociale Zaken) wil bewerkstelligen dat het taboe van werkstress verdwijnt, het onderwerp moet bespreekbaar zijn. Vervolgens moeten werkgevers en werknemers zelf aan de slag. Tips uit de arbocatalogus.

Tips voor werkgevers 

 • Pik signalen vroegtijdig op.
 • Bespreek de werkdruk regelmatig in overleggen.
 • Pols of de werknemer het werk nog aankan.
 • Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen en een inkadering van de functie.
 • Zorg voor heldere arbeidsvoorwaarden, schep duidelijkheid over tijdelijke contracten en flexibele beloning.
 • Geef werknemers indien mogelijk ruimte bij het regelen van werkzaamheden.
 • Zorg dat werknemers voldoende opleiding en ervaring hebben.
 • Geef werknemers cursussen als timemanagement en assertiviteit.

Tips voor werknemers

 • Zorg voor een goede planning van de werkzaamheden.
 • Durf nee te zeggen.
 • Niet elke opdracht hoeft (meteen) uitgevoerd te worden.
 • Vraag of het echt niet anders kan en bespreek alternatieven.
 • Beperk overwerk zoveel mogelijk, bij voortdurend overwerk is er een structureel probleem dat de werkgever moet oplossen.
 • Vraag om hulp: collega’s en leidinggevenden zien niet snel dat de werkdruk hoog is.
 • Luister naar je eigen lichaam.

Gespreksleidraad
Om werkstress goed bespreekbaar te maken, is de Gespreksleidraad werkstress te downloaden via www.duurzameinzetbaarheid.nl.