1 op de 6 werknemers verzuimt door financiële problemen

Niet alleen ziekte of werkdruk zorgen voor verzuim. In 1 op de 6 gevallen zijn financiële problemen de onderliggende oorzaak.

 

Uit onderzoek van het Nibud* blijkt dat 79 procent van de onderzochte organisaties te maken heeft met werknemers die financieel in de problemen zitten. Driekwart van deze ondernemingen heeft te maken met loonbeslagen en ziekteverzuim.
Ook uit een ander onderzoek onder 8.000 bedrijven blijkt dat maar liefst 1 op 6 werknemers verzuimt door financiële problemen die voornamelijk zijn veroorzaakt door hoge zorgkosten en hoge vaste lasten. Dat uit zich bijvoorbeeld in concentratieproblemen, stressgevoeligheid, afname van productiviteit en verzuim. Opgemerkt wordt dat werkgevers vaak niet op de hoogte zijn van de echte reden van verzuim.

 

Signalen herkennen
Investeren in preventie is volgens het Nibud een oplossing en dat is precies wat HumanCapitalCare al jaren doet. Want uitval door financiële problemen is fors: het wordt ingeschat op 9 dagen of meer. Daarnaast speelt ook vaak een productiviteitsverlies van zo’n 20 procent.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk met uw werknemer in gesprek te gaan om zijn/haar problemen aan te pakken. Herken signalen en pik ze tijdig op. Voorbeelden zijn: het vragen naar een voorschot of lening, ziekteverzuim, concentratieproblemen, fraude of diefstal of een verzoek om meer uren te werken.

Om preventief actie te ondernemen en zo een hoger verzuim te voorkomen, kunt u: adviesgesprekken aanbieden, informatie geven over omgaan met geld (in het personeelsblad bijvoorbeeld), een cursus organiseren of verwijzen naar de bedrijfsmaatschappelijk werker van HumanCapitalCare.

 

*In totaal hebben 547 Personeel & Organisatieprofessionals aan de peiling van het Nibud met Divosa deelgenomen. De peiling onder SW-bedrijven is ingevuld door 80 professionals.