Preventief medisch onderzoek (PMO)

Waarom een preventief medisch onderzoek (PMO)?

Medewerkers bepalen het succes van een organisatie. Voor de kwaliteit en continuïteit van uw organisatie is het van belang hun gezondheid op peil te houden of zo nodig te verbeteren. En te zorgen dat zij ook in de toekomst duurzaam inzetbaar zijn. Niet vanuit een momentopname, maar door periodieke controle van alle aspecten die hun gezondheid structureel beïnvloeden. Dat kan met een preventief medisch onderzoek (PMO), ook de HumanCapitalScan genoemd, waarin de gezondheid, vitaliteit en het welbevinden aan bod komen en waar ook het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) deel van kan uitmaken.

“Hulp bij het duurzaam inzetbaar houden van uw werknemers”

Een PMO bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een vragenlijstonderzoek naar de leefstijl, het werkvermogen en de werkbeleving. Het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts uitgevoerd en is altijd maatwerk. Want elk bedrijf en elke functie kent andere risico’s. Vaste onderdelen van een PMO zijn: leefstijl, werkvermogen, gezondheid, verzuim, vitaliteit, energiebronnen en stressfactoren. De combinatie van deze factoren vormt de persoonlijke Arbeid en Gezondheid Indicator (AGI). Vanuit deze verschillende invalshoeken en onderzoeken vormen we een beeld van de gezondheidsgraad van een werknemer, een groep werknemers (afdeling) en uw organisatie. Om zo gericht acties en interventies voor te stellen die bijdragen aan het duurzaam inzetbaar houden van uw werknemers.

HumanCapitalScan

U kunt zelf uw risico’s beperken

De resultaten uit het PMO stellen u als werkgever in staat te werken aan een integraal gezondheidsbeleid en waar nodig maatregelen te nemen om risico’s te beperken. Tevens krijgt u met een referentiecijfer – de HumanCapitalFactor – inzicht in waar u staat ten opzichte van vergelijkbare organisaties. U vindt de uitslagen in we-care, het inzetbaarheidsdossier voor het management. Werknemers worden zich door een PMO bewust van de invloed die werk en gezondheid op elkaar hebben en krijgen adviezen en handvaten om verantwoord om te gaan met eventuele gezondheidsklachten en risico’s als gevolg van hun werk. Want duurzame inzetbaarheid is ook hun verantwoordelijkheid. Werknemers krijgen de resultaten via my-care.