Gezondheidsmanagement in de levensmiddelenindustrie

Als ondernemer in de levensmiddelenindustrie staat u voor allerlei uitdagingen. De economische en technologische ontwikkelingen en de druk op de wereldwijde, innovatieve positie van de Nederlandse levensmiddelenindustrie stellen steeds hogere eisen aan het vakmanschap en de competenties van uw medewerkers. Zeker nu veel mensen in de sector op korte termijn met pensioen gaan, is het gebrek aan gekwalificeerd en flexibel personeel een groot knelpunt. Investeringen in het duurzaam inzetbaar krijgen en houden van uw huidige werknemers zijn dan ook een noodzaak.

“Ons advies spitsen we toe op uw branche”

HumanCapitalCare is thuis in de levensmiddelenindustrie en adviseert u graag over duurzame inzetbaarheid, toegespitst op uw sector. Samen met u kiezen we een aanpak waarin we preventie, verzuim en gezondheid integraal benaderen. Want investeren in gezondheidsbeleid vraagt om een doelgerichte en meetbare aanpak. Hiervoor zetten we de OrganisatieScan in waarbij we uw huidige activiteiten op het gebied van gezondheidsmanagement afzetten tegen uw doelstellingen en de kenmerken van uw organisatie als leeftijdsopbouw, werkzaamheden, aanwezige kennis, fysieke belasting en werkplekrisico’s.

 

Resultaten voor u én uw werknemer

Daarnaast meten we met een preventief medisch onderzoek de gezondheid en inzetbaarheid van uw werknemers. Resultaten per afdeling of voor de hele organisatie stellen u in staat op groepsniveau actie te ondernemen. Bijvoorbeeld coaching of training in leefstijl, omgaan met stress of fysieke belastbaarheid.

Uw werknemer krijgt op individueel niveau, via het persoonlijke gezondheidsdossier my-care, gerichte informatie om preventief te werken aan vitaliteit en gezondheid en zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Uitval begeleiden we doelgericht waarin de mogelijkheden die uw werknemer heeft leidend zijn, niet zijn of haar beperkingen. Daarbij spelen we uiteraard in op uw personeelsbestand dat divers is met kantoor- en R&D-personeel maar ook productiemedewerkers en werknemers in de buitendienst. Iedere medewerkersgroep heeft andere kenmerken en uitdagingen die vragen om een specifieke aanpak om de duurzame inzetbaarheid te verhogen en te borgen.

 

Wilt u meer weten? Neem dan voor meer informatie en een optimale ondersteuning contact met ons op.